Община Общински съвет

Депото за строителни отпадъци в село Леденик е с прекратена експлоатация

Депото за строителни отпадъци в село Леденик е с прекратена експлоатация. Това поясни кметът на Велико Търново Даниел Панов по време на редовната сесия на Общинския съвет в отговор на питане на общинската съветничка Елена Чамуркова от „Демократична България – обединение” относно актуалното състояние на сметището. Поставени са и изкуствени бариери, които да възпрепятстват свободното влизане на граждани  и техника.

Цялостното решение за терена, обхващащ още от 70-те години общински имоти, държавен горски фонд и частни терени, може да се получи чрез проект за благоустройствени мероприятия, придружени с оползотворяването на натрупаните през годините строителни отпадъци. Такъв проект е изготвен, като до този момент е приет само частично изменение на общ устройствен план. Предстои приемане на решение от Великотърновския общински съвет за одобряване на Проекта, за отделяне на части от поземлен имот /ПИ/ и обединяването им в общински ПИ. След това ще бъде изготвен работен инвестиционен проект, с който да се заложат средства и да се реализират мерките по оползотворяване на отпадъците, които близо 50 години са натрупани на територията, с цел възстановяване и подобряване на компонентите на околната среда. Изготвени са хидрогеоложки и инженерно геоложки проучвания и терените са устойчиви, и не се наблюдават свлачищни процеси. Изградената в землището на селата Шереметя и Малки Чифлик площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, повторна употреба и /или обезвреждане на строителни отпадъци се намира на близо един километър от най-близкото населено място”, обобщи кметът Даниел Панов.