Образование

Департамент „Чуждоезиково обучение“ на НВУ получи нов сертификат като център за обучение на НАТО

Департамент „Чуждоезиково обучение“ на Националния военен университет „Васил Левски“ получи сертификация като център за обучение на НАТО. Така департаментът, който се намира в Шумен, продължава да е единствената в България институция, която има право да провежда езикови курсове по английски език за офицери от чуждестранни армии.

Комисия от Съюзното командване по трансформациите на НАТО беше при нас, за да направи обстойна проверка на дейността на департамента относно тези чуждоезикови курсове. А ние правим това обучение от 2016 г., когато за първи път получихме сертификат и от тогава, на всеки шест години, трябва да минаваме ресертефикация, за да имаме право да обучаваме офицери от чужди държави. Комисията проверява дали стриктно следваме правилата на НАТО, които касаят методологията на преподаване, оценяването, приключването на курсовете, отчитането на свършената работа след това, обратната връзка, промените, които правим, за да подобрим обучението. Детайлите, които комисията гледа, са много и проверката е изключително подробна. Всъщност НАТО изисква всеки път, когато обучаваме хора, това да се случва по един и същи начин, по едни и същи правила и процедури, които не са зависими с управлението на департамента или на университета“, коментира полк. инж. Петко Петков, директор на департамент „Чуждоезиково обучение“.

Повече от 150 чуждестранни обучаеми, представители на 28 държави от четири континенти са преминали вече през курсовете, организирани от департамента по чуждоезиково обучение на Националния военен университет за шест години. „Това са сериозни цифри, които ни представят пред комисията отлично, още повече, че ние обучаваме офицери от армии, които много други сертифицирани центрове отказват да приемат. Това са например офицери от Тунис, Йордания, Ирак, Колумбия, Пакистан. Тук искам да кажа, че най-възпитаните и стриктни в подготовката си обучаеми, са точно офицерите, които идват от Ирак и Пакистан“, уточнява полк. Петков и допълва, че езиковите обучения се обявяват в платформа на НАТО за международни курсове. Всички страни, които изпращат обучаеми, са партньори на НАТО.