Съд

Делото „Червеите“ се връща в Окръжен съд Велико Търново за ново разглеждане

Със свое решение състав на Апелативен съд – Велико Търново отмени изцяло присъдата Окръжен съд – Велико Търново по делото „Червеите”.

С присъдата на Окръжен съд, подсъдимият Илия Славчев от гр. Павликени е признат за виновен в това, че на 18.01.2016 г., в гр. Велико Търново отнел 250 лева от владението на Карамфил Бижев от Велико Търново, като след заварване на мястото на престъплението, възпроизвел изстрели с пистолет  срещу Бижев, Айдън и Альоша Атев от гр. Велико Търново. Деянието е придружено с опит за убийството на Карамфил Бижев, поради което съдът  му наложи наказание в размер на 7 години лишаване от свобода. Илия Славчев е признат за виновен и в това, че държал огнестрелно оръжие  и пет броя боеприпаси, без да има за това надлежно разрешително, поради което е осъден на 3 години лишаване от свобода.

Окръжен съд – Велико Търново определи едно общо наказание за Илия Славчев, а именно по-тежкото от тях – 7 години лишаване от свобода, което подсъдимият да изтърпи при първоначален строг режим. Той е осъден и да заплати на Карамфил Бижев сумата от 10 000 лева като обезщетение за неимуществени вреди и сумата от 250 лева имуществени вреди, които гражданският ищец е претърпял в резултат на престъплението, ведно със законната лихва. Съдът отхвърли предявения от Карамфил Бижев иск за разликата на уважения размер до предявения от 200 000 лева, а също така и отхвърли изцяло предявения от Альоша Атев  граждански иск за сумата от 20 000 лева като неоснователни и недоказани.

Със същата присъда, Окръжен съд – Велико Търново призна подсъдимият Станчо Славчев – брат близнак на Илия, за виновен в това, че 18.01.2016 г. в гр. Велико Търново, при условията на опасен рецидив, в съучастие с брат си извършил опит за кражба на 250 лева от владението на Карамфил Бижев, за което му наложи наказание от 4 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.

Срещу присъдата са подадени въззивен протест от Окръжна прокуратура – Велико Търново и въззивни жалби от защитниците на подсъдимите, както и от частните обвинители и граждански ищци, на основание на които в Апелативен съд – Велико Търново е образувано дело, разгледано в две съдебни заседания. Съставът на въззивния съд намира, че са налице съществени процесуални нарушения, допуснати от първоинстанционния съд – липса на произнасяне на Великотърновския окръжен съд с диспозитива на присъдата по част от повдигнатото с обвинителния акт обвинение срещу Илия Славчев и по част от предявените и приети за разглеждане граждански искове от Карамфил Бижев, както и наличие на противоречия между диспозитива и мотивите на присъдата, както в наказателната, така и на гражданската част.

Същите са довели до ограничаване на процесуалните права на прокурора, на двамата подсъдими, на частния обвинител и граждански ищец Бижев и на гражданския ищец Альоша Атев, както и на техните защитници и повереници.

Въззивният съд посочва в мотивите си, че във всички случаи съдът е длъжен да се произнесе с присъдата по целия обем на повдигнатото обвинение и на предявените и приети за разглеждане граждански искове.

Поради това, със своето решение, Апелативният съд е отменил присъдата на Окръжен съд – Велико Търново и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанциония съд.

Решението не подлежи на обжалване и протест.