Съд

Делото „Гранити“ ще се гледа във Великотърновския апелативен съд на 4 октомври

Великотърновският апелативен съд насрочи дата за разглеждане на делото  за отвличането и убийството на бургаския бизнесмен Стоян Стоянов.  Първото заседание по въззивното дело ще се проведе на 04.10.2021 г. Делото стана известно под името „Гранити“ – собственикът на едноименната фирма Стоян Стоянов, която навремето държеше един от най-големите складове за строителни материали по Черноморието, беше отвлечен на 6 март 2008 г. Тялото му беше намерено година и половина по-късно в местността “Горска нива” в землището на село Паницово, община Несебър. Предполага се, че е бил застрелян още същата вечер.

Със своя присъда от 17.07.2017 г. по НОХД 189 /2015 г. Окръжен съд – Бургас е признал подсъдимите Стоян С. Петров (р.1967г), Стоян И. Колев  (р.1972г.), Нено А. Стоянов (р.1979г.) и Станислав Х. Михайлов (р.1971г.) за виновни в това, че на 06.03.2008 г., в *****., Стоян С. Петров в съучастие с Манол Хаджиев (починал преди началото на съдебното производство в ОС-Бургас) като съизвършители, подбудени от Стоян И. Колев и Нено А. Стоянов като подбудители и помагачи, които от своя страна били подбудени и подпомогнати от Станислав Х. Михайлов, в гр. Бургас, кв. „Братя Миладинови“, отвлекли Стоян Г. С. от гр. Бургас с цел противозаконно да го лишат от свобода, като извършителите са били въоръжени, деянието е извършено от две лица и отвличането е с користна цел.

Подсъдимите са признати за виновни и в това, че на същата дата, в местността „Горска нива“ край с. Паницово, община Несебър, при същото съучастие помежду си (Стоян С. Петров и Манол Хаджиев като извършители, Стоян И. Колев, Нено А. Стоянов и Станислав Х. Михайлов – като подбудители и помагачи), умишлено умъртвили бизнесмена, като го застреляли с пистолет. Деянието е извършено предумишлено и е с користна цел. На основание чл. 23 от НК, съдът определил едно общо наказание за всеки от подсъдимите както следва: Стоян С. Петров – 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим; Стоян И. Колев – 18 години лишаване от свобода при първоначален строг режим; Нено А. Стоянов – 17 години лишаване от свобода при първоначален строг режим; Станислав Х. Михайлов – 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.

Със същата присъда четиримата подсъдими са осъдени да заплатят солидарно помежду си сумите от по 300 000 лева на Г. Г. С. , 200 000 лева на М. М. Г., 66 000 лева на М. М. Г., 66 000 лева на И. Г. С., 33 000 лева на Г. С. С. и 33 000 лева на С. С. С., представляващи обезщетение за претърпените от гражданските ищци неимуществени вреди вреди в резултат от престъпленията, както и да заплатят сумата от общо 6530 лева на М. М. Г и наследниците на Г. С. Г. представляваща обезщетение за претърпените от тях имуществени вреди в резултат от престъплението.

Със същата присъда, Окръжен съд – Бургас е признал за невинен подсъдимия Галин С. Костов (р.1971г.). Костов, който е последният, видял виж шефа на „Гранити“ вечерта преди отвличането, е бил изцяло оправдан по повдигнатите му обвинения.

Срещу така постановената присъда са били подадени въззивен протест от Окръжна прокуратура – Бургас, въззивни жалби от подсъдимите и въззивни жалби от частните обвинители и граждански ищци, на основание на които в Апелативен съд – Бургас било образувано ВНОХД 85/2018 г. Поради невъзможност за образуване на състав, делото е било изпратено във ВКС, който определил същото да се разгледа от Апелативен съд – Варна. Със свое решение по ВНОХД 316/2018 г., АС-Варна частично изменил присъдата на ОС-Бургас. Със свое решение по н.д. 241, Върховният касационен съд отменил решението на въззивния съд и върнал делото за ново разглеждане на Апелативен съд – Варна, където било образувано под номер ВНОХД 354/2019 г. С решение по него, въззивният съд частично изменил присъдата на ОС-Бургас и след внесени касационни протест и жалби, делото отново е било изпратено във ВКС, който със свое решение отменил решението по ВНОХД 354/2019 г. и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Поради невъзможност за образуване на състав в Апелативен съд – Варна, делото е било изпратено във ВКС за определяне на друг апелативен съд, който със свое решение определил същото да се разгледа от Апелативен съд – Велико Търново.

След постъпването на делото е извършено разпределение на случаен принцип, посредством Централизираната система за разпределение на делата. Извършен е видеозапис на разпределението, съгласно възприетата практика на ВТАС по отношение делата с висок обществен интерес.