Община

Делегация от Казахстан проучва във Велико Търново добрите практики в социалните услуги

Делегация от Казахстан проучва добрите практики в социалните услуги на общинско ниво във Велико Търново. Чуждестранните гости бяха посрещнати от заместник-кмета по хуманитарни дейности Ганчо Карабаджаков, както и от ръководството на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“. По време на работната среща бе представен комплексът от 34 социални услуги, които Община Велико Търново осигурява за различни целеви групи.

Експертите от Казахстан споделиха, че старопрестолният град е известен с водещите си позиции в социалната политика на общинско ниво и с много добрата мрежа от социални услуги, чрез които са обхванати максимален брой целеви групи. Обсъдени бяха механизмите на разкриване, функциониране, финансиране и управление на различните дейности. Заместник-кметът Ганчо Карабаджаков и директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ д-р Диляна Вачкова подчертаха важното значение на европейската солидарност за успешното функциониране на мрежата от социални услуги и за изграждането на материална база. Разговорът обхвана също въпроси за множеството пенсионерски клубове и младежки центрове в по-малките населени места, както и работата на центровете за настаняване от семеен тип.

Чуждестранната делегация включва представители на централната и местните власти в Казахстан, както и на неправителствени организации, работещи в сферата на местното самоуправление и развитие. Гостите посетиха дневен център за възрастни хора с увреждания, където видяха на място как функционира една от общо 34-е социални услуги. Експертите се запознаха и с богатото културно-историческо наследство на Велико Търново.