Образование

Делегация от ВТУ посети Башкирския университет

Делегация от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в състав чл.-кор. Стоян Буров – зам.-ректор, проф. д-р Андрей Андреев – директор на Бюрото за кандидатстудентска информация, реклама и прием и координатор от страна на Великотърновския университет по договора за сътрудничество с Башкирския държавен университет, и проф. д-р Антон Гецов от Катедрата по съвременен български език посети Башкирския държавен университет – гр. Уфа, за участие в четвъртата международна научно-практическа конференция „Славянските езици, етноси и култури в съвременния свят“, съвместно организирана от двата университета.

Чл.-кор. Стоян Буров и проф. д-р Антон Гецов изнесоха на руски език научни доклади, които предизвикаха голям интерес. Още четирима преподаватели от Катедрата по съвременен български език задочно се включиха в конференцията. Докладите ще бъдат отпечатани до края на календарната година в сборник.

Ректорът на Башкирския държавен университет проф. доктор на физико-математическите науки Николай Данилович Морозкин беше награден с Почетния знак на ректора на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов за неговия принос в развитието и задълбочаването на отношенията между двата университета. Пред многобройна публика в актовата зала на университета знакът беше тържествено връчен от зам.-ректора чл.-кор. Стоян Буров. Ректорът на Башкирския държавен университет благодари за високото отличие и пожела да започне процедура за сключване на споразумение за частично обучение на студенти и докторанти на разменни начала от началото на учебната 2018-2019 г. Престоят и обучението, което ще се провежда на английски или руски език, ще бъдат безплатни за студентите и докторантите от двете страни. Кандидатите ще се подбират чрез конкурс.