Образование

Делегация на ВТУ посети Международния славянски университет „Г. Р. Державин“ в Македония

Делегация на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, включваща двамата зам.-ректори чл.-кор. Стоян Буров и доц. Димитър Димитров, проф. Милко Палангурски – началник на отдел „Научноизследователска и художественотворческа дейност“, и проф. Даниела Тасевска – декан на Философския факултет, посети Международния славянски университет „Г. Р. Державин“ в гр. Свети Николе, Македония. Бяха проведени срещи с ръководството на университета и беше окончателно подписан анексът към договора за сътрудничество между двата университета. Договорът и анексът към него предвиждат обмен на студенти и преподаватели, провеждането на съвместни научни и културни инициативи, размяна на информация и литература. Великотърновският университет ще приема за обучение по своите магистърски и докторски програми кандидатите, предложени от Международния славянски университет, с предимство и при облекчени условия. За координатори бяха избрани: от македонска страна – проф. д-р Александър Илиевски – декан на Юридическия факултет; от българска страна – проф. д-р Даниела Тасевска – декан на Философския факултет.

Разговорите преминаха в дух на приятелство и взаимна симпатия. За делегацията любезните домакини организираха културна програма в гр. Скопие.