Образование Съд

Деветокласници от Старопрестолна гимназия по икономика отново влязоха в съдебните зали

Районен съд – Велико Търново отново отвори врати за ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика. В рамките на два дни, 28 и 29 април, деветокласниците от специалност „Съдебна администрация“ присъстваха на шест съдебни заседания. В първия ден младежите имаха възможност да наблюдават съдебен процес по наказателно дело от административен характер за установяване на административни нарушения на законодателството относно държавното обществено осигуряване. Учениците влязоха и в заседание по гражданско дело, касаещо право на собственост върху недвижим имот, със съдия-докладчик зам.-председателя на Районен съд – Велико Търново съдия Димо Колев. На следващия ден възпитаниците на гимназията присъстваха на наказателно дело от общ характер за кражба,  водено от административния ръководител – председател на съда съдия Младен Димитров. Учениците наблюдаваха и съдебни процеси по три наказателни дела от административен характер за обжалване на наказателни постановления и актове на КАТ и ДАИ. Младите хора проследиха с интерес съдебните процеси и проявиха желание отново да посетят Съдебната палата през следващата учебна година.

Това е втора визита на учениците от Старопрестолна професионална гимназия по икономика в Районен съд – Велико Търново. В началото на месец март те наблюдаваха съдебни процеси по три наказателни производства. Посещенията на учениците в съда са част от дейностите, заложени в подписано през 2019 година споразумение между двете институции за взаимноизгодно сътрудничество и трайно партньорство при обучението на ученици по специалност „Съдебна администрация”.