Образование

Десет работилници по четене направи кръжокът „Четящият студент, четящото дете“ през март

Десет работилници по четене направи кръжокът „Четящият студент, четящото дете“ към Педагогическия факултет на Великотърновския университет през месец март. Шест от тях бяха пътуващи и зарадваха децата от ОУ „П. Р. Славейков“ в с. Джулюница и от НУ „Цани Гинчев“ в Лясковец. Те бяха модерирани от студенти от специалността Предучилищна и начална училищна педагогика /ПНУП/, обучавани в бакалавърска и в магистърска програма, както и от студенти от специалността Начална училищна педагогика с чужд език /НУПЧЕ/. Инициативата „Пътуваща работилница по четене“ бе реализирана в партньорство с Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и с началното училище „Цани Гинчев“.

Бе проведена и работилница „Четем заедно в първи клас“ с ученици от ОУ „Св. П. Евтимий“ във В. Търново.Четящ студент, вече учител, проведе работилница по четене, посветена на десетгодишнината на кръжока, с учениците от първи и втори клас от НУ „Цани Гинчев“ в Лясковец.

Бе реализирано и поредното издание на инициативата „Предай нататък: Еразъм+ практики в българските неделни училища зад граница“. Четвъртокурсници от специалността ПНУП споделиха личен опит от стажа си в Българското начално училище „Асен и Илия Пейкови“ в Рим с колегите си от същата специалност, втори курс. Две работилници „Четем заедно на български език зад граница“ бяха проведени с децата от Българското училище „Св. Св. Кирил и Методий “ в Барселона.  Тя бе инициирана и реализирана от студентка от специалността ПНУП.

През месец март продължи и инициативата „Лекции по вдъхновение“, целяща да формира меки умения у учителя, който чете с деца. Основателите на сдружението „Движение на просветителите“ очертаха ролята на началния учител за развитието на българската култура пред второкурсниците от специалността ПНУП. Продължава събирането на дарение от художествена литература на български език, което през месец юни ще достигне до българските неделни училища зад граница. Изготвят се нагледни средства, подпомагащи ограмотяването на деца. Те ще достигнат до много училища в България в навечерието на новата учебна година.

Подготвя се юбилеен сборник, посветен на десетгодишнината на кръжока „Четящият студент, четящото дете”.