Поминък

ДГС „Болярка“ с множество инициативи за Седмицата на гората

Държавно горско стопанство „Болярка“ – Велико Търново, проведе редица инициативи във връзка с традиционната „Седмица на гората“. Вчера служители и ръководство поставиха венец пред паметната плоча „135 години регионална горска служба“ в с. Арбанаси в знак на почит и уважение към лесовъдите, отдали трудовата си дейност за добруването на местните гори. Плочата е поставена преди 7 години по инициатива на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, в чийто обхват попада и ДГС „Болярка“, а основен двигател да се случи това е именно ДГС „Болярка“. След това, служителите се отправиха към административната сграда на стопанството, където извършиха оборка и почистване на зелените площи. Тази година местните лесовъди използват своя професионален празник  с цел да привлекат по-голямо внимание към съвременните проблеми на българската гора и да създадат в подрастващото поколение положителна нагласа към природата. Във връзка с това директорът на Държавно горско стопанство „Болярка“ – Велико Търново, инж. Йордан Бобонков взе участие в инициатива по залесяване. Под негово ръководство ученици от великотърновската Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ засадиха 25 фиданки в двора на училището. Той разказа на учениците как се е зародила „Седмицата на гората“ и им показа на практика как трябва да се отглеждат фиданките след поставянето им в почвата. Наред с това, ДГС „Болярка“ подкрепи инициатива по залесяване, организирана от Община Велико Търново, като дари безвъзмездно фиданки, които бяха залесени в двора на нова детска градина в града.