Образование

Двуседмичен курс „Предупреждение, докладване и моделиране на ядрената, химическата и биологическата обстановка“ се провежда в НВУ „Васил Левски“

Двуседмичен курс „Предупреждение, докладване и моделиране на ядрената, химическата и биологическата обстановка“ се провежда в Националния военен университет „Васил Левски“. Обучението е предназначено за офицери, сержанти и войници от Българската армия, които се занимават с прогноза и оценка на обстановката при ядрени, химически и биологически събития.

„Курсът е конструиран в две части. Първата част е теоретична. Занятията започнаха със запознаване на участниците с процедурите по оценка на обстановката по ръчния способ за прогнозиране, оценяване и анализ на радиационната, химическата и биологическата обстановка. Ние вече сме във втората част – практическите занятия, които имат за цел да усъвършенстват уменията и знанията в работата с карта и симулационната система, която се използва в Българската армия – SBRN Analizes“, уточнява ръководителят на курса подп. д-р Николай Пъдарев, главен асистент в катедра „Защита на населението и инфраструктура“ в НВУ.

В курса участват обучаеми от всички видове въоръжени сили, включително и от Съвместно командване на силите. Всички те в края ще положат тест и практически изпит върху симулационната система.

„Работим вече и по създаването на център „Прогнозиране на опасностите за населението и инфраструктурата при ядрени, радиологични и химически опасни събития чрез симулационни модели“. Центърът ще бъде в катедрата, целта му е да се подготвяме да правим прогнози и оценки на обстановката, за да имаме готовност да предупреждаваме при евентуални аварии какви ще са пораженията за хората и инфраструктурата“, допълва още подп. Пъдарев и допълва, че се надява, когато центърът бъде готов, да даде възможност и за провеждането на по-дълъг като време курс, защото две седмици се оказват недостатъчни. В него могат да се включат и цивилни граждани.