Култура Любопитно

Двугодишно изследване на старата част на Велико Търново стартират от сдружение VT Events

Двугодишно изследване на старата част на Велико Търново стартират от сдружение VT Events и пространството за култура и социални инициативи „ТАМ” във Велико Търново. Проектът е озаглавен „Отворен град” и ще събира, анализира и споделя знания, свързани с ценности и практики, подпомагащи сближаване на жителите на дадено място. Инициативата дава възможност на участниците да придобият социални и граждански умения, важни за създаването на устойчиви системи за взаимопомощ в микромащаб: жилищен блок, улица, специфична зона на избран квартал.

Целта на проекта е да се изгради/създаде колективна система за споделяне на физически пространства и умения, която да доведе до активиране и/или ре-организиране на социалния и културния живот на избраната локация. Тази система за споделяне включва артистични намеси под формата на реални, дългосрочни проекти в помощ на квартала, създадени от посланиците на проекта (художници + социални иноватори, работещи заедно) за и в сътрудничество с местните жители.

Участниците в проекта „Отворен град” ще могат да се включат в процес, който има за цел да въвлече активно максимален брой от жителите на квартал „Варуша Юг”, но също така и жители от други квартали на Велико Търново, които имат афинитет и любопитство към стария град. Събраната информация, ще бъде обобщена във визуално-описателна карта, която впоследствие ще послужи за планиране на следващите стъпки в програмата.

В периода юни – декември 2021 година, вторият етап на проекта ще премине под формата на лекции и работилници, водени от професионалисти от различни области. По време на тези срещи участниците ще имат възможността да придобият нови умения, които да им бъдат полезни, както в личен план, така и в решаването на конкретни предизвикателства в квартала. Лекторите и темите на лекциите ще бъдат съобразени с интересите и сферите на развитие на участниците.

Третата, и най-вълнуваща, част дава възможност за активна работа по серия от културно-социални събития, които ще са в директен отговор на нуждите и желанията на общността, дефинирани по време на изследването на квартала или картографирането.

Проектът „Отворен град” изследва и насърчава иновативни модели на общностно развитие в 5 европейски държави. Във Велико Търново се реализира в партньорство с ZiBZentrumfürinterkulturelleBildungundArbeit – Център за интеркултурно образование и работа (Германия), Project School (Италия), LEVDM (Гърция) и Creative Ideas (Латвия), работещи заедно с подкрепата на програма ЕРАЗЪМ +.

„Отворен град” е концепция изцяло вдъхновена от идеята за овластяване на локалните общности и се фокусира върху местните жители като най-важните участници в промяната на кварталите и градове, които обитаваме.

От „ТАМ” търсят 20 души, живеещи във Велико Търново (с предимство ще са хора от квартал Варуша Юг), като програмата е подходяща и за англоговорящи. Кандидатите трябва да са на възраст над 30 години, с интереси в сферата на изкуството, културата и социалните иновации. Крайният срок за записване е 31 януари 2021.

Желаещите могат да кандидатстват на: https://forms.gle/nbCY77Ei3EzSF6BKA

За повече информация, тел: 0889 879 693 – Галин Попов, главен координатор на проекта „Отворен град”.