Икономика

Двойно по-ниски сметки носи “пасивното” строителство

Още през януари стана ясно, че в старата столица ще започне изграждането на Кризисен център в подкрепа на хора, пострадали от домашно насилие или чиито домове са засегнати от бедствия и аварии. За 30 месеца и с над 2 милиона лева, осигурени по оперативна програма „Региони в растеж” ще бъде реализирана инициативата.  Уникалното в проекта е иновативният тип, “пасивно” строителство, в което се внедряват системи за собствено производство на ток чрез слънчеви колектори и за пречистване на водата. Първата и единствена такава сграда у нас е ДГ “Слънце” в Габрово, завършена през 2015 г . В града на хумора, за да не изстива стаята вече няма да се налага да режат опашките на котките, тъй като икономиите на разходите за консумация от иновативния тип строителство се оказват огромни.

“Вече имаме справка от един пълен отоплителен сезон, новата детска градина се намира на площадка, на която имаме и стара – санирана по нормалния способ, без мерки за пасивност”, разказва д-р Десислава Колева – главен експерт в отдел „Проекти и икономическо развитие“ в община Габрово. Въпреки, че двете сгради са идентични по разгъната застроена площ и се обитават от еднакъв брой деца, само за 2016 година пасивната къща е харчила два пъти по-малко за топлоенергия, сочат отчетите от отоплителния сезон. Разликата със несанирана сграда, би била дори още по-голяма.  Десислава Колева подчерта, че освен икономическата изгода, предимство на това съвременно строителство е високият комфорт на обитаване, което то предлага. Сградите се реализират в изпълнение на различните европейски програми за интелигента енергия. Редица инженери и архитекти са разработили конструктивни решения за максимално слънцегреене през целия ден, в следствие на което се постига “пасивният” ефект. Консумираната вода се пречиства и ползва наново, а соларни колектори допълнително намалят сметките за електричество.  Самата сграда е “умна” – с датчици и електроника, тя регулира температурата от вътре сама. Прави впечатление естетическият вид на новото строителство, проектирано по най-съвременните тенденции на европейската архитектура.  “Наред с двойно по-ниските сметки, основните ползи от въвеждането на пасивни мерки се отразяват и върху глобалния климат на земята” подчерта Колева.

Амбициозната цел на ЕС е след 2019 г., първо обществените, а след това и останалите сгради, да бъдат строени така че да са с почти нулево потребление на енергия. Окачва се дотогава във Велико Търново да бъдат изградени и двете пасивни къщи на новият Кризисен център в подкрепа на хора, пострадали от домашно насилие или чиито домове са засегнати от бедствия и аварии.