Социални дейности

Две увеличения на пенсиите предвижда Националната стратегия за активен живот на възрастните хора

Всички пенсии да се повишат с 5,5% от юли 2022 година, а от 1 юли тази година увеличението ще е с 5 на сто. Това е записано в План за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България.
Процентът е изчислен въз основа на заложените в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2021  – 2023 г. ръст на средния осигурителен доход и ниво на средногодишния хармонизиран индекс на потребителските цени, пише в плана.
От 1 юли 2022 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи до 316,50 лв., а социалната пенсия за старост ще нарасне до 158,89 лв. От 1 юли тази година социалната пенсия за старост ще се увеличи от 141,63 лв. на 148,71 лв. в плана се припомня, че от началото на годината беше повишена минималната пенсия на 300 лева от 250 лв., а максималната – на 1440 лева от 1200 лева.
Догодина нараства и нужната възраст за пенсиониране, като за жените тя се повишава с 2 месеца до 61 години и 10 месеца, а за мъжете – с 1 месец до 64 години и 5 месеца. Необходимият осигурителен стаж пък ще се увеличи с 2 месеца и за двата пола. Нараства и възрастта за придобиване право на пенсия за работещи в условията на първа и втора категория труд, учители, работещи в специалните ведомства и др. – с два месеца.

Целта на стратегията е активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на по-добри здравни грижи, включването им в редица обществени каузи, както и ученето през целия живот.
Затова в нея са посочени и програми за насърчаване на работодателите да наемат хора пред пенсия. Над 6 млн. лв. ще получат през 2021 г. работодатели да наемат хора над 58 г. по програмата “Помощ за пенсиониране”, предвижда планът. Хората трябва да останат на работа между 3 и 24 месеца, за да съберат стаж за пенсиониране. Фирмите могат да кандидатстват и по други програми, за да наемат хора над 50 г., а държавата ще им плаща част от заплатите, осигуровките и разходите. По заявки на работодатели държавата ще обучава хора над 50 г. в нови професии, предвижда още планът. Бизнесът обаче трябва да ги наема за поне 6 месеца след обучението. Освен това се предвиждат и дигитални курсове, за да могат по-възрастните безработни да са конкурентни на пазара на труда.