Икономика

Две сгради в Елена и една във Велико Търново се борят за Фасада на годината

Градската художествена галерия в Елена, реконструираните две еленски училища и новопостроена сграда във Велико Търново се борят в конкурса на Baumit „Фасада на годината“.

През 2018 година община Елена печели проект по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния-България“ 2014-2020 и го изпълнява към настоящия момент. Предназначението на възстановената сграда е картинна галерия, където да бъде представена част от богатия художествен фонд на Музей на Възраждането – гр. Елена. Реконструкцията е дело на арх. Милен Маринов, а сградата се състезава в категорията „Реновиране на исторически сгради“

В категорията „Многофамилни жилищни сгради“ е новопостроен блок на ул. „Никола Габровски“ във Велико Търново с арх. Стефан Тангълов.

Енергоефективната реконструкция на сградите на СОУ „Иван Момчилов“ и НУ „И. Макариополски“УПИ I , кв.27, в гр.Елена е включена в категория „Термично саниране“.

сн. Baumit