Образование Поминък

Две професионални гимназии се включиха в кампанията „Супер фермер“

В рамките на кампанията „Супер фермер“, организирана от Министерство на земеделието, храните и горите в партньорство с Министерство на образованието и науката, през първия етап от инициатива за Област Велико Търново се включиха 2 професионални гимназии. Това са – Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ – Павликени и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Златарски“ – Златарица. Общият брой на учениците, които се включиха в посещенията на място в стопанства на бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) е 32-ма. От тях 20 са деца от училището в Павликени и 12 от Златарица.

Това обобщиха за Общинско радио Велико Търново от МЗХ.

Учениците от ПГАТ – Павликени посетиха ЗППК “Напредък-Батак” – с. Батак. Собственикът на стопанството е бенефициент по подмярка 4,1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата, като неговата инвестиция е за технологична модернизация в животновъдното стопанство. Стойността на субсидията, която е получил, е в размер на 411 389 лв. Кооперацията развива дейност в областта на овцевъдството, зърнопроизводството и производството на пелети за изхранване на животните. Фермерът Петър Димитров запозна учениците с основните дейности по отглеждане на овцете – хранене и доене, показа им машинния парк на стопанството, включващ плугове, сеялки и др., както и производствения цех за пелети.

Учениците от Златарица посетиха стопанството на Аделина Георгиева в с. Сливовица. Тя се развива дейност с областта на овощарството, като отглежда трайни насаждения – сливи и круши. Бенефициент е също по подмярка 4,1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата. Проектът й е за създаване на трайни насаждения и закупуване на земеделска техника за производство на плодове. Изплатената субсидия е на стойност 82 270 лв. По проекта е закупено специализирано оборудване, като трактор, пръскачка и др., които се използват при отглеждането на културите. Собственичката на стопанството е запознала учениците с основните етапи и дейности по отглеждането на овощните насаждения, като им показа и машинния парк на стопанството.

Кампанията се провежда на два етапа. Първият стартира през ноември 2019 г., а вторият ще се реализира през месеците от февруари до април 2020 г. Инициативата е насочена към учениците от професионалните гимназии по селско стопанство, които на този етап от живота си правият своя избор на професионално развитие. Целта е да се подкрепят младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна, както и да се осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада и с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Събитията се провеждат на територията на цялата страна, под формата на „Дни на отворените врати“, като учениците посещават стопанства на земеделски производители, бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) и целта е да се запознаят отблизо с дейността им.