Образование

Две призови места за Гимназията по туризъм в Национален конкурс

Приключи XIV издание на националния ученически конкурс „Посланици на здравето“ 2022.

Проектът „Здравословно хранене в училище и вкъщи“, реализиран от ученици от XIа клас, специалност „Администратор в хотелиерството“ е класиран на първо място от Министерството на образованието и науката и на трето място от Министерството на културата. Ръководител на учениците е инж. Славка Проданова.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ цели да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Той се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Конкурсът обхваща три възрастови групи за участие в две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“. В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори – разработване на електронни приложения, интернет сайтове и електронни книги за здравословно хранене, спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и други.