Образование

Две годишнини чества катедра „Философия“ при ВТУ през ноември

Философското кафе, което катедра „Философия“ при ВТУ организира, през 2022 празнува своята пета годишнина. Тя ще бъде отбелязана със специално издание на философското кафе през месец ноември, когато се чества и 30 години специалност „Философия“ във висшето училище, поясни доц. д-р Деница Узунова. В празничното издание на философското кафе са поканени да се включат всички студенти от вуза, както и любителите философията като цяло. За 30-годишнината на специалност „Философия“ от катедрата организират и международен научен форум. Конференцията ще се проведе на 17 ноември, когато се чества Международният ден на философията. Темата е посветена на българската следа в науката, като акцент се поставя върху приноса на преподаватели от Великотърновския университет. Ще бъдат дискутирани и основните проблеми на философията в третото десетилетие на 21.век. Докладите от научния форум ще бъдат публикувани в изданието „Диоген“ или в електронен сборник на УИ „Св.св. Кирил и Методий“.

Диана Колева