Здравеопазване Образование

Два ученически проекта от Велико Търново са допуснати до втора фаза на конкурса „Посланици на здравето“

28 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани след първата фаза на XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Два от одобрените са на ученици от Велико Търново. В първа възрастова група от 1 до 4 клас се е класирал проектът „Здравословно хранене и спорт“ на възпитаниците на ОУ „Димитър Благоев“ с ръководител Надя Владимирова. В трета възрастова група от 8 до 12 клас одобрение е получил проектът „Здравословно хранене в училище и вкъщи“ на учениците от ПГТ „Д-р Васил Берон“ с ръководител Славка Проданова.

„Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 28, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас класирани са 7 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 9 проекта.