Община Социални дейности

Два нови социални центъра ще разкрие община Велико Търново с европейско финансиране

С два нови проекта ще кандидатства община Велико Търново по ОП „Развитие на човешките ресурси”, като целта е разкриването на нови социални услуги.

Едната е създаването на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения. Той ще се помещава в сграда общинска собственост в с. Церова кория, а Общината ще работи в партньорство с Държавната психиатрична болница в селото при изпълнението на проекта.

Другият Център е за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително и с тежки множествени увреждания. В него ще се осигуряват дневни и почасови рехабилитация, терапия, консултиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група. Центърът ще се помещава в сграда общинска собственост на ул. „Цветарска” във Велико Търново.

Кандидатстването на Общината за европейско финансиране за разкриването на новите социални услуги ще се гласува на заседание на Великотърновския общински съвет на 29 август.

Мария Христова