Денят

Два нови басейна в Свищов и Арбанаси започват да работят

Шест от 21 закрити плувни басейни в област Велико Търново не са функционирали в периода от 2 до 15 юли, сочи справка на Регионалната здравна инспекция. Два от тях поради техническа неизправност във филтриращите системи и/или помпените агрегати, а останалите четири – поради непроявен интерес и икономическа нецелесъобразност.
В летния сезон интересът на потребителите разбираемо е насочен към откритите басейни. В областта те са общо 58. От тях в община Велико Търново  има 20, в общините Горна Оряховица, Полски Тръмбеш и Павликени  – по 2, в община Лясковец – 5, в община Елена – 18, в община Свищов – 7, в община Стражица – 1. През този период в Свищов е открит един нов басейн. В готовност за започване на летния сезон е нов басейн и в Арбанаси. По технически причини не се експлоатират два открити басейна в община Елена. Сезонът не е започнал за още 6 басейна от общините Велико Търново, Стражица, Свищов и Елена, информират от РЗИ.
         Във всички открити басейни се извършва контрол на качеството на водата. Ежедневният се прави от стопаните на водните съоръжения. А систематичният се извършва от органите на държавния здравен контрол. Лабораторен анализ от 2 до 15 юли е направен на 54 водни проби от 4 закрити и 50 открити плувни басейна. Несъответствие в качеството на водата е установено в три от тях.