Политика

Дванадесет делегати от област Велико Търново присъстваха на Седмия конгрес на СБУ

Дванадесет делегати от областта присъстваха на Седмия конгрес на Синдиката на българските учители. Трима от тях бяха от Велико Търново, съобщи председателят на местната профсъюзна организация Антоанета Андреева. По нейни думи Законът за предучилищното и училищното образование  е бил главна тема на форума. „Колегите с тревога споделяха, че законът не внася ред и спокойствие в работата на учителите. Напротив, създава напрежение, породено както от съпътстващите го наредби, така и от изключително големия обем административна работа и документация, която ежедневно всеки учител трябва да обработва и да попълва”, каза Андреева.

Делегатите са обсъдили още насилието в училищата. „Обединихме се около становището, че учителят не може да бъде подлаган на физически и психически тормоз от страна на родители и ученици. Затова нашата работа като синдикалисти за следващия петгодишен мандат ще бъде да работим с онези институции, от които зависи осигуряването на реда и  спокойствието в училищата. Така че всеки един учител, влизайки в класната стая, да е сигурен, че часът му ще протече без екстремни ситуации”, допълни Антоанета Андреева.

Педагозите са констатирали, че в следващите години българското образование може да се изправи пред сериозна кадрова криза. „Близо 2/3 от учителите в България са на възраст около и над 55 години. След шест-седем години те ще се пенсионират. Затова университетите трябва да започнат да подготвят млади хора, които не просто ще завършат педагогически специалности, а наистина ще се насочат към учителската професия”, коментира синдикалният председател.

 

Достигане до 5% от брутния вътрешен продукт за образование,  е една от целите на Синдиката на българските учители. Според Андреева само  корекция на единния разходен стандарт няма да спаси учебните заведения в малките населени места.