Прокуратура

Двама отиват на съд заради смъртта на строителен работник

Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу двама обвиняеми за това, че за времето от 12.03.2020 г. до 10.04.2020 г., в гр. Велико Търново, на строителна площадка, В. Д. в качеството си на технически ръководител и Й. С. в качеството си на координатор по безопасност и здраве, при изпълнение на строежа на строителен обект „Многофункционална жилищна сграда“, с възложител и строител „К“ ЕООД, във връзка с извършване на строително-монтажни работи, поради немарливо изпълнение на тази правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, не са изпълнили задълженията си и не са спазили разпоредбите за безопасни условия на труд. В резултат на това, при условията на независимо съпричиняване, причинили смъртта на И. Т., като след деянието направили всичко, зависещо за спасяването на пострадалия.

Пострадалият работник свалил кофражно платно от горната плоча и след като го почистил от пироните, го подпрял на една от колоните. В този момент несъзнателно пристъпил към края на плочата и поради липсата на предпазен парапет, паднал от височина близо 3 м. Въпреки оказаната му медицинска помощ, на следващия ден починал от получените наранявания. За обезопасяване работата на тази кота, съгласно одобрения план за безопасност и здраве, в краищата на плочата трябвало да бъдат монтирани предпазни парапети. Такива били  осигурени от управителя на дружеството, но въпреки изричните нормативни изисквания за безопасност на труда, те не били поставени.  Причината за това нарушение е значителното затруднение, което парапетите създавали при работа на бригадата върху плочата, заради което обвиняемия В. Д. допуснал отклонение от правилата за сигурност. В нарушение на задължението си да упражнява контрол върху спазването на тези правила, обвиняемият Й. С. също не повдигнал въпроса за липсата на парапети на обекта.)

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.