Здравеопазване

Двама заболели от вирусен менингит през ноември в областта

През месец ноември 2018 г. специалистите от отдел „Държавен здравен контрол” на РЗИ – Велико Търново са извършили 352 проверки в обекти с обществено предназначение и 241 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, като са издали 6 предписания и 6 заповеди.

При изследване на проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели в областта е установено, че минерален водоизточник в гр. Свищов има превишение на нормите по показател колиформи.

32 са регистрираните през ноември случаи на чревни инфекциозни заболявания в област Велико Търново. Ентероколитите са 28, два са случаите на заболели от ротавирус и два на пациенти с вирусен менингит.