Култура

Двама автори представят „Слънчев буквар“

Книгата „Слънчев буквар” ще бъде представена в Регионална Библиотека „П. Р. Славейков“. Срещата е утре, 8 ноември от 18.00 ч. Изданието е научно-изследователска работа на Йордан Йорданов и Ани Василева. Тя запознава читателите с буквите и думите в българския език, с тяхната сила и значение. Лесна и приятна за четене, книгата разказва за периода на създаването на българската азбука. Посветена е на 1150 г. от Успението на Св. Кирил Философ. Предназначена е както за юноши, така и за възрастни.

Има възпитателен и общообразователен характер.

Авторите са общественици и културни деятели от Варна, с дългогодишна дейност в цялата страна. Организатори са на научни конференции, концерти и други събития, свързани с науката, културата и изкуствата.

Всеки народ има свой собствен език и азбука, според развитието на своето съзнание във връзка с участието му в целокупния живот.

Колкото един народ е по-образован и издигнат духовно, толкова животът му е по-организиран и щастлив!

Икономическият и общественият живот са взаимно свързани. Времето, в което живеем е динамично и във всички сфери на науката, образованието, техниката и бита настъпват промени. Тези промени изискват разумни решения, които да носят подобряване на индивидуалния и колективния живот. Отговорността, свързана с оцеляването и усъвършенстването на българина е обща, хуманна и се нуждае от разумни решения.

Велико Търново е град, който се намира в сърцето на България. Той има древна история и култура. Богат е на училища, университети и традиции, свързани с българския дух, творчество и занаяти. Внасянето на новите методи и подходи в разните направления, ще разрешат противоречията и колебанията както в частност, така и в общонародния организъм.