Образование

Даница Миролюбова Влахова е номинирана за носител на Академичната награда на община Велико Търново

Даница Миролюбова Влахова е номинацията на Академичния съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за носител на Академичната награда на Община Велико Търново. През учебната 2020/21 година тя е завършила магистърска специалност „Уеб технологии и разработване на софтуер“  със среден успех от семестриалните и държавните изпити Отличен 6,00. Даница е предложена въз основа на представена автобиография с приложени 25 сертификата и грамоти и три медала от участия в различни форуми в сферата на математиката и компютърната математика. Избрана е още заради ангажираността й като член на Комисията по качество във факултет „Математика и информатика“. Наградата е парична в размер на левовата равностойност на 5000 евро. Тя се връчва от кмета на Велико Търново на тържество в университета в навечерието на 8 декември – празника на българската студентска младеж.