Община

Даниел Панов приветства над 400 представители на местната власт на мащабен форум

Повече от 400 представители на местната власт – кметове и председатели на общински съвети участват в провеждащия се днес в Столицата форум „Общински мандат 2019 – 2023 – приоритети при взаимодействието с централната власт“.

Събитието фокусира вниманието върху приоритетите на Народното събрание и правителството, мястото на местната власт в процесите на стратегическото управление и ще очертае визията за развитието на българските общини в започващия нов мандат на местната власт.

В деловата програма на форума освен представители на 205 общини от страната, вземат участие председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, вицепремиерът Томислав Дончев и министрите на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, на околната среда и водите – Нено Димов, Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Деница Сачева – министър на труда и социалната политика и Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите.

197 са преизбраните кметове на общини, които започват пореден управленски мандат. Сред тях с най-дългогодишен опит начело на своите общини са  Людмил Веселинов – кмет на Попово и кметът на община Медковец Венцислав Кудкудейски, които са преизбрани за осми път, Златко Живков – кмет на Монтана и Владимир Москов – на Гоце Делчев, които започват своя седми мандат. Сред председателите на общински съвети доайен е г-жа Бедрие Газиюмер, която шести мандат ще ръководи работата на Общинския съвет в Черноочене.

Новоизбраните кметове в мандат 2019 – 2023 г. са 68, като един от най-младите сред тях е Трифон Панчев – кмет на община Дряново, който е само на 31 години.

Встъпителният форум на кметовете на общини се открива на 11 декември – денят, в който преди 23 години е учредено Националното сдружение на общините в Република България. Днес то е единствената неправителствена организация в страната – изразител на позицията на всички общини в България. НСОРБ участва в обсъжданията на всички законодателни актове, свързани с местната власт, в разработването на стратегическите документи и политиките на национално и регионално ниво, в изготвянето, мониторинга и контрола по изпълнението на европейските програми и обезпечава представителството на общините в структурите на Европейския съюз и на Съвета на Европа.

В конференцията вземат участие и представители на Норвежката асоциация на местните власти, с които  НСОРБ работи съвместно по проект за насърчаване на местното развитие /“Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”8, финансиран чрез механизма на Европейското икономическо пространство.

“Единственият начин, по който добрите предначертания могат да се превърнат в реалност, е да работим ЗАЕДНО. Единственият механизъм, който дава възможност да използваме потенциала на всеки и да не накърним правата на никого, е ДИАЛОГЪТ“ – подчерта в приветствието си към кметовете и председателите на общински съвети, които вземат участие във форума, организиран от НСОРБ, неговият председател и кмет на община Велико Търново Даниел Панов.

Конференцията събира над 400 представители на местната власт от цялата страна, министри и представители на Парламента. Официален гост е и председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева.

Мандатът 2019 – 2023 г. предстои да бъде един от най-сложните за местната власт,  защото предстои въвеждането на новия модел на интегрирано планиране на общинско и регионално равнище, а за проектите, които ще бъдат реализирани в новия програмен период, от особена важност ще има постигането на комплексен ефект в различните сфери на развитие.

Сред приоритетите пред управлението, Панов очерта и активното прилагането на политиките за устойчиво развитие. „Днес, когато над 18 милиарда лева евросредства са инвестирани в българските общини, ние нямаме оправдание да отбягваме критичния тон в разговора за бъдещето. А бъдещето е в зелените политики, умните градове, енергоспестяващите технологии, щадящите околната среда решения“ – подчерта той и  изрази надеждата, че дефинирането на образованието като един от правителствените приоритетите в близките години, ще бъде съчетано и със съществената промяна, от която обществото има остра нужда.

При откриването на Встъпителния форум на местните власти, Даниел Панов отбеляза положителния ефект от взаимното проникване на различните нива на управлението: „Днес функциите и правомощията на кмета, на общинския съвет и на местната власт като цяло, проникват в тъканта на всеки правен акт  и това е знак, че истинският смисъл на демокрацията е част от философията на всеки закон.“

През 2016 г. ръководството на 44  НС и на НСОРБ  поставиха подписите си под споразумение за сътрудничество, което е израз на ясното разбиране, че  именно местното самоуправление е пространство за изграждане на доверие и развитие на демокрацията и е признание за дълбоко осмислената роля на обединението на българските общини, в лицето на НСОРБ, като равноправен партньор.

НСОРБ има трайно присъствие във всички консултативни формати на национално и регионално ниво и по този начин местната власт участва както във формирането на дългосрочната визия за развитието на страната, така и в обсъждането на конкретните механизми за нейното осъществяване. Сдружението представя позицията на общините при разработването на секторните политики, при изготвянето на Споразуменията за партньорство с ЕК, на оперативните програми, на програмите за трансгранично сътрудничество.  То е равноправен партньор и в процеса на управление и контрол  на евросредствата. Това активно сътрудничество помага за формирането на по-широк поглед за ефекта от прилаганите политики и подпомага общините при решаването на редица въпроси, чието прокарване без съвместни усилия, би било невъзможно, подчерта в обръщението си към участниците във Форума Даниел Панов.

„НСОРБ все  повече  се чувства на тясно в образа на класическа обществена организация“ – подчерта председателят на Сдружението и обърна внимание, че уникалността на НСОРБ  е не само в това, че в  него членуват легитимно избрани пряко от гражданите органи на местното самоуправление, но и фактът, че то е единствената организация у нас, която обединява 100% от потенциалните заинтересовани страни. Именно това прави НСОРБ далеч по-различна от всички останали структури в системата на гражданските организации.

 

Няма да има рязко повишение на отчисленията за депониране на битови отпадъци

 

НСОРБ и Министерството на околната среда и водите постигнаха споразумение, за определяне на по-ниски и балансирани размери на отчисленията за депониране на отпадъци. Новината съобщиха пред участниците във Встъпителния форум за мандат 2019 – 2013 г. председателят на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов и Министъра на околната среда и водите Нено Димов, който взема участие в дискусиите.

С промяната на Наредба №7/2013 г. на МОСВ отчисленията на общините по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за следващите 3 поредни години ще бъдат променени както следва:

за 2020 г. – 69 лв./т. (вместо досегашните 95 лв./т.)

за 2021 г. – 82 лв./т. ( вместо досегашните 95лв./т.)

за 2022 г. – 95 лв./т.

По този начин се дава възможност да се направи необходимия преход към въвеждането в експлоатация на изграждащите се към момента общински инсталации за третиране и компостиране на биоотпадъците и за сепариране на битовите отпадъци. Очаква се до края на 2021 г. в страна да работят 53 инсталации за компостиране за зелени отпадъци, 45 регионални съоръжения за сепариране/предварително третиране и 4 инсталации за анаеробно разграждане.

Промените в Наредбата се очаква да бъдат публикувани в Държавен вестник до края на м. февруари 2020 г.