Община Спорт

Даниел Панов представя в Министерство на спорта осъвременен проект за футболно игрище

Кметът на Велико Търново Даниел Панов ще представи в Министерството на младежта и спорта осъвременен проект за тренировъчно футболно игрище до спортното училище в Старата столица. Това ще се случи още през следващата седмица, стана ясно след среща между Панов и заместник-министъра на спорта Ваня Колева. Двамата посетиха на място терена, където ще бъде изградено игрището. Ваня Колева пое ангажимент министерството да съдейства за приоритетното довършване на проекта, който е от много голяма важност за детско-юношеския футбол в Старата столица.

Инвестиционното намерение на тренировъчно футболно игрище с изкуствена настилка до Спортното училище включва два етапа. Първата фаза бе реализирана през 2013 година, когато Министерството на младежта и спорта осигури 218 000 лева за изкопни дейности и подготовка на стария терен за насипване и поставяне на изкуствената трева.

Още в началото на новата седмица кметът Даниел Панов свиква разширена комисия, която да оптимизира и осъвремени проекта в неговия втори етап. Приоритетна дейност е оформянето на футболното игрище с изкуствена настилка.

Създаването на спортния обект е особено важно за Велико Търново и за развитието на детско-юношеския футбол. Над 300 са децата и учениците, които тренират в школата на „Етър ВТ“ и в паралелките по футбол в Спортното училище.

В резултат на доброто партньорство между Министерството на младежта и спорта и Община Велико Търново бяха осъществени сериозни инвестиции в спортните бази в Старата столица. Близо 6 милиона лева са инвестирани в стадион „Ивайло“ от 2012 година насам. Първият кабинет „Борисов“ отпусна близо 800 000 лева за обновяване на футболния терен на „Ивайло“. Близо 4 милиона лева са вложени в изграждането на съвременна лекоатлетическа писта и реконструкцията на петте южни спортни зали. Над 300 000 лева бяха осигурени за тунел, а през миналата година Министерството на спорта инвестира още 410 000 лева в ново осветление – прожекторите на „Ивайло“ не бяха работили от края на 90-е години на миналия век.

Близо 1,5 милиона лева бяха вложени през 2013 година и за изграждането на Мултифункционалната спортна зала до СУ „Емилиян Станев“, в която тренират стотици великотърновски деца и ученици.