Политика

Даниел Панов попита служебния премиер Огнян Герджиков за бъдещето на европейските средства за образователна инфраструктура

Кметът на община Велико Търново Даниел Панов постави пред служебния премиер на България проф. Огнян Герджиков въпроси, свързани с бъдещето на европейските средства за образователна инфраструктура и изхода от ситуацията със спирането им. Одобрените проекти на 22 общини са на обща стойност от 210 милиона лева.

Като председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов обясни, че е необходимо и е възможно наддоговаряне на наличния финансовия ресурс, осигурен от последното редовно избрано правителство. Така ще бъде продължена добрата практика на последното редовно избрано правителство, което договори близо 160 милиона лева вече за образователна инфраструктура по ОП „Региони в растеж” 2014-2020.

Готовият проект на Община Велико Търново, одобрен от Междинното звено, е на стойност от близо 10 милиона лева. Той предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в три детски градини – „Ален Мак”, „Рада Войвода” и „Пролет”, както и на три училища – СУ „Владимир Комаров”, СУ „Георги С. Раковски”, „Спортно учулише Велико Търново”. Кметът Даниел Панов апелира към служебния кабинет да предприеме необходимите действия, за да не се стига до загуба на възможност за саниране на училища и детски градини в цяла България със средства от ЕС.

Даниел Панов настоя за бързо свикване на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане. Община В. Търново вече е изготвила проект за възстановяване и укрепване на моста към с. Шемшево, чийто свод аварира в края на февруари. Всекидневно над 3000 жители на селата Шемшево, Леденик, Пушево и Буковец използваха съоръжението. Пътят е най-пряката връзка на четирите населени места със Западната и Южната промишлени зони във Велико Търново.

Кметът на Велико Търново бе категоричен, че Националното сдружение на общините настоява националната програма за енергийна ефективност да продължи и да не бъде централизирана. Понастоящем контролът върху строителните дейности е правомощие на общините, което осигурява много по-добро наблюдение върху процесите на саниране.

Даниел Панов постави въпроса и за нуждата от финансиране на консервационни дейности върху недвижими археологически ценности, за да могат да бъдат запазени, а не унищожени.