Община

Даниел Панов и кметове от цяла България призоваха програмата за саниране да продължи

Кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините /НСОРБ/ Даниел Панов, както и кметове от цяла България призоваха националната програма за саниране на жилищни сгради да продължи. Темата бе обсъдена с регионалния министър Николай Нанков по време на 31-ото общо събрание на НСОРБ. Пред представителите на местната власт министър Нанков също заяви подкрепата си за програмата и сподели, че тя има бъдеще. По предложение на Даниел Панов това ще е важна част от работата на Сдружението през настоящата година.

163 проекта за общо 300 милиона лева ще бъдат реализирани в градовете през 2018 г., информира още министър Николай Нанков. Инвестиционните намерения са финансирани по ОП „Региони в растеж“.

100 милиона евро ще бъдат вложени в инфраструктура по програмата за развитие на селските райони. Приемът на проекти започва до 7 или 8 март, съобщи министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на общото събрание. Със средствата ще бъдат обновявани пътища, улици, тротоари, обществени сгради, училища и детски градини, спортни съоръжения. Министърът увери кметовете, че според получаваните в рамките на българското председателство на съвета на ЕС индикации Общата селскостопанска политика ще запази своето адекватно финансиране.

109 общини вече са част от електронния обмен на документи между публичните администрации, а още 38 чакат присъединяване. Темата за електронното управление и подобряването на административните услуги за хората и бизнеса Даниел Панов и колегите му кметове обсъдиха с вицепремиера Томислав Дончев. Други въпроси, по които вицепремиерът и представителите на местната власт говориха, бяха за разширяване на собствените приходоизточници на общините, за възможност за самостоятелна данъчна политика на всяка община, съобразно спецификата й, за стимулиране употребата на нови и екологични автомобили. Даниел Панов обобщи, че две работни групи от НСОРБ ще внесат предложения за промени в Закона за местните данъци и такси до Министерството на финансите.