Община Политика

Даниел Панов: Заедно да изграждаме мостове – това е смисълът на самоуправлението!

Скъпи граждани, 12 октомври е Ден на българската община и местното самоуправление. Той ни припомня, че съвместният ни живот се крепи на взаимното доверие, уважението един към друг, на общите ни ценности и личната ни отговорност.

Общината е нашият дом и само като общност можем да го пазим и променяме към по-добро. Съвместният ни живот изисква да правим трудни избори и да вземаме не леки решения. Именно в това е смисълът на самоуправлението.

Благодаря на всички, с които заедно преминаваме през изпитанията досега. Кризите по правило обединяват ума, силите и енергията на хората. Нека не допускаме между нас да бъдат издигани стени и да бъдат чертани червени линии. Защото, когато става дума за живот, червената линия не е добър знак. Смисълът на правото сами да управляваме своето настояще и своето съвместно бъдеще е да решаваме, да създаваме и да се радваме заедно. Заедно да изграждаме мостове помежду си и заедно да посрещаме успехите си.

Признателен съм на всички служители в общинската администрация, които работят съвестно и почтено. Пожелавам Ви здраве и морални сили, за да продължавате да служите на обществото.

Честит празник на всички кметове, председатели на общински съвети и съветници! Нека всеки успех ни напомня, че постигнато дължим на подкрепата на гражданите!

Честит Ден на българската община и местното самоуправление!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ