Община

Даниел Панов: „Задължително да се спазват изискванията за хигиена и социална дистанция в обектите, които работят“

Кметът на Велико Търново Даниел Панов апелира към всички собственици на веригите за хранителни, битови и санитарни стоки, както и на търговските обекти, които могат да извършват дейност в условията на извънредното положение, стриктно и задължително да спазват санитарно-хигиенните мерки.

„Категорично следва да бъде създаден ред и организация, при който няма струпване на хора не само в обектите, но и пред тях. Минимум 1.20 метра е критерият за социална дистанция. Да бъдат поставени табели на входовете на обектите.

От утре служители на Община Велико Търново, на полицията и на Регионална здравна инспекция ще проверяват спазват ли се мерките и организацията“, коментира Панов и подчерта, че целта е никъде да не се струпват хора.

Кметът припомни първите социално-икономически мерки, които правителството въвежда.

Създаден е логистично-координационен център, който ще обезпечава по най-бърз начин всички структури и звена с нужда от защитни средства и оборудване.

По 1000 лева на месец допълнително ще е заплащането на медицинския персонал, ще бъде пренасочен ресурс от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Тези средства ще бъдат използвани и за медицинско оборудване и обзавеждане и за медицински транспорт.

„Ще разширим обхвата на домашния социален патронаж. Грижата ще обхване хора с увреждания, семейства и лица под карантина. За целта отново ще бъдат пренасочени средства по ОПРЧР“, обясни още Даниел Панов.

Мярка в подкрепа на работодателите със спряна дейност – увеселителни, питейни и игрални заведения, барове и дискотеки, заведения за бързо обслужване, кафе сладкарници и големи търговски обекти от типа МОЛ. Вместо да съкращават служители заради спряна дейност, те ще могат да кандидатстват пред Агенцията по заетостта и 60% от месечното възнаграждение на тези служители да бъде поето от държавата. Така няма да се стигне до съкращаване на работна ръка, а при възстановяване на нормалния стопански оборот няма да се налага търсене на служители.

До 30 юни ще бъде удължен срокът за годишни финансови отчети и счетоводно приключване на фирмите.

Удължен ще бъде срокът, в който местни данъци могат да се плащат с отстъпка – към момента е до 30 април.

Община Велико Търново ще информира своевременно обществеността при нова промяна на наложените противоепидемични мерки.

„Още веднъж апелирам към всички – ограничете социалните си контакти и пътуванията! Помислете за близките си и за хората, с които искате да прекарвате време и след преминаване на пандемията. Така по-бързо ще дойде този момент, в който нормалният живот бъде възстановен“, завърши Даниел Панов.