Община

Даниел Панов: Без държавата не може да има завършване на инфраструктурните проекти

Реализирането и завършването на вече стартирали инфраструктурни проекти на общините се оказва сериозно бюджетно предизвикателство пред тях заради последствията от пандемията от Covid-19. Сериозното поскъпване на строителните материали налага местните власти да дофинансират проектите, независимо дали се реализират с европейски средства, собствен ресурс или друг източник на финансиране. Държавата трябва да обърне внимание на този проблем и да подпомогне общините поне частично, за да могат инвестициите да бъдат реализирани. Това заяви кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов по време на Годишната среща на местните власти. Големият дискусионен форум, организиран от НСОРБ в Албена, събира над 300 представители на общини и общински съвети.

Планът за възстановяване и устойчивост трябва да влезе по-бързо в сила, категоричен бе Панов. По думите му, забавянето му влияе негативно на цялата икономика. Той припомни, че представителите на НСОРБ са участвали изключително активно в изготвянето на плана и отново подчерта становището на местните власти за Националната програма за енергийна ефективност – да продължи от етапа, в който бе спряна, а не да се налага 20% самоучастие на гражданите. По предложение на НСОРБ бе предвиден и механизъм, в който собствениците на еднофамилни къщи и сгради – паметници на културата частна собственост, също да имат достъп до мерките за енергийна ефективност. Разумна политика, също предвидена в първия вариант на Плана за възстановяване, е финансиране за ВиК-мрежи и за енергоспестяващо осветление.

Друга от обсъжданите теми е за финансовата децентрализация, чрез която да се даде шанс общините да получават до два процента от средствата от подоходното облагане и след решение на общинските съвети да ги влагат в инфраструктура. Даниел Панов обясни, че НСОРБ има разработена справедлива методика, която осигурява равнопоставеност на малките и големите общини. Диалогът по темата, воден за последно с Кирил Ананиев като финансов министър, трябва да продължи, смята председателят на НСОРБ. Активната позиция по въпросите за финансова децентрализация има и председателят на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов.

Нарочен икономически форум бе посветен на новите перспективи пред партньорството между държавните институции, местната власт и бизнеса. Нужни са нови модели на мислене и общуване както в процеса на икономическото възстановяване, така и за постигане на регионална самостоятелност и устойчиво развитие, посочи Даниел Панов. Баланс между инвестициите в икономически зони и подкрепа за малкия и средния бизнес също е необходим, обединиха се още участниците в срещата.

Годишната среща на местните власти е пример как големи събития могат да бъдат организирани без проблем, въпреки пандемичната обстановка и при спазване на противоепидемичните правила.

 

Снимки: Красимир Тодоров