Образование

Даниела Марова е новият ръководител на Центъра за кариерно ориентиране във Велико Търново

Даниела Марова е завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Специализацията й е учител бакалавър по физическо възпитание и спорт с правоспособност от I до XII клас и работа с деца със специални образователни потребности. С кариерно ориентиране се занимава от четири години. „Привлече ме възможността отново да работя с млади хора, както и да ги ориентирам по отношение на образование и професия. С моите колеги сме превърнали цялото занимание в кауза, изключително благородна е за нас и полагаме максимални усилия, за да бъдат насочени учениците в правилната посока”, сподели Марова пред Общинското радио. Консултантите в Центъра работят с всички възрасти от училищното образование, но приоритетните са V, VII и XI – XII  клас.

Институцията разполага с богата тестова база. Специалистите извършват както групови дейности, така и индивидуални разговори с децата, организират срещи с представители на бизнеса.