Социални дейности

Групови супервизии стартират в два центъра за настаняване от семеен тип на деца и младежи

Групови супервизии започват този месец в двата центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания на улица „Цветарска“ 14. Инициативата се организира от сдружение „Зов“. Основната цел на проекта е да предостави допълнителна подкрепа на специалистите в центровете. В рамките на три месеца квалифицирани психотерапевти ще проведат групови супервизии и индивидуални сесии с персонала, за да се подобри качеството на грижите за децата. “ При така наречената групова супервизия специалисти, които не работят в услугата, ще дадат своята обратна връзка на колегите, а индивидуалните сесии ще подпомогнат всеки работещ в центровете. Това е планирано за пилотната фаза, която ще продължи до края на юни. Инициативата не е обучение, но е предвидена в методиката за предоставяне на социални услуги“, обясни Катерина Златкова, председател на сдружението. След оценка на постигнатите резултати е възможен и втори етап, в които психотерапевти ще работят с децата от центровете. „Наблюдава се необходимост от терапия за някой от младежите в услугите, които са с по-сериозни емоционално-поведенчески проблеми. Идеята е те да бъдат подкрепени“, добави Катерина Златкова.

Освен тази инициатива сдружението продължава работата по менторския си проект съвместно с Великотърновски университет и британската асоциация „ZOV UK „. Той се реализира за дванадесета поредна година и е в подкрепа на децата лишени от родителски грижи настанени в центровете на територията на Община Велико Търново. Към настоящия момент има шестдесет студенти доброволци работещи индивидуално с децата. В ход са и дейностите по проекта във Враца, който е изграден на същия принцип със студенти от филиала на Великотърновски университет в града.

Диана Колева