Прокуратура Съд

Гражданският съвет към ВСС ще заседава във Велико Търново

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет ще проведе заседание на 19 април  във Велико Търново. Заседанието ще се състои от 15,30 часа в Читалище „Надежда“. За участие  са поканени членовете на Съдийската и Прокурорската колегии, административни ръководители на органи на съдебната власт от Апелативен район – Велико Търново, както и деканът на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

По време на работния форум ще бъде проведена дискусия по проблемите на практическото прилагане на приетите от 49-то Обикновено народно събрание, през декември 2023 г., промени в Конституцията на Република България (КРБ) и възможността за възникване на конституционна криза в управлението на държавата. В периода на обществените консултации, както и в хода на парламентарната процедура за промени в КРБ. Гражданският съвет изрази позиция и алармира за негативните последици за съдебната власт, свързани с тяхното прилагане.

На заседанието ще бъде разгледано и становище на Камарата на следователите за отправяне на предложение до министъра на правосъдието за спиране на процедурата по внасяне на проекта на Закон за съдебната власт в Министерски съвет до произнасяне на Конституционния съд на Република България по КД № 1/2024 г.