Денят Община

Граждани се включиха в отворена дискусия за проект по програма Life+

Информационна дискусия с граждани по повод пилотния проект за подмяна на уредите за отопления на 500 домакинства в града с екологични такива, се проведе днес в залата на Общината. В присъствието на жители на стария град, представители от експертния център по проекта в София, газоразпределителното дружество „Овергаз“ и РЗИ, работния проект представи Зорница Кънчева, негов ръководител за Община Велико Търново. Той е първият подобен интегриран проект за страната, подчерта тя. В хода на дискусията бяха отправени редица въпроси и предложения, едно от което е да бъде търсен приоритетен подход при сградите – паметници на културата.

Една от основните мерки, които инвестиционното намерение на София, Велико Търново, Бургас, Монтана, Русе и Стара Загора предвижда, е подмяна на старите печки на домакинствата и поетапното им преминаване от отопление на дърва и въглища към алтернативни източници, щадящи околната среда.

Конкретно за Старата столица проектът „Българските общини работят заедно за подобряването на качеството на атмосферния въздих“ предвижда поетапната смяна на 70 печки в пилотната фаза на проекта и още 478 стари отоплителни уреди в основната фаза. Финансирането е осигурено по програма Life+ на Европейската комисия.

Пълните условия за кандидатстване и необходимата документация по проекта са качени на страницата на Община Велико Търново.