Денят Политика

Готвят промени в психотестовете за шофьорите

Удостоверението за психологическа годност на водачите, извършващи обществен превоз, да стане безсрочно, като само в определените в наредбата случаи да бъде обезсилвано и издавано наново.

Това предвиждат промени в Наредба № 36  за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания, качени за обществено обсъждане. Валидните удостоверения за психологическа годност, издадени преди влизане в сила на тази наредба, стават безсрочни, пише още в промените. Сега шофьорите на автобуси, таксите и камиони минават на психотест веднъж на три години.

Според промените това ще се налага само ако са загубили книжката си заради тежка катастрофа или са хванати да карат пияни.
Изследването за психологическа годност има за цел да установи психологическата годност на водачите да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия.

Според аргументите на вносителите на промените през последните няколко години непрекъснато са постъпвали предложения от браншовите организации в областта на автомобилния транспорт с предложения за отмяна на това изискване. Статистиката показва, че за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са регистрирани 72 077 психологически изследвания на 70 797 водачи на територията на цялата страна.

Общият брой лица, на които през 2021 г. не е издадено удостоверение за психологическа годност е 73, което представлява 0,1 % от подложените през 2021 г. на психологическо изследване 70 797 броя водачи.

Видно от посочените данни, за значителна част от изследваните водачи психологическото изследване не регистрира данни водачът да представлява потенциална опасност за движението по пътищата. Освен това няма причина да се предполага, че професионалните дейности по управление на превозни средства пораждат конкретни рискове за пътната безопасност, за да бъдат подлагани периодично на психологическо изследване водачите, които извършват такива дейности.

Действащото изискване за периодично изследване за психологическа годност на водачите, извършващи обществен превоз, представлява допълнителна административна тежест за водачите и превозвачите, без да води до значително повишаване на пътната безопасност, пише в мотивите.

Друга промяна в наредбата предвижда удостоверението за психологическа годност да се изисква и от водачите на автомобили, извършващи пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване, както и от водачите, извършващи превози за собствена сметка.