Съд

Горнооряховчанин набил глух съгражданин, потърпевшият го съди за 10 000 лв.

Окръжен съд – Велико Търново ще разгледа тази седмица въззивно дело за нанесена телесна повреда.

С присъда по НЧХД № 749/2020 г. Районен съд – Горна Оряховица  е признал подсъдимия Дончо П. Д. за виновен в това, че на 13.08.2019 г. в гр. Горна Оряховица нанесъл на Г. А. Б. от същия град лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето. На основание чл. 78а, ал. 1 от НК първоинстанционният съд го е освободил от наказателна отговорност за това деяние и му е наложил административно наказание глоба в размер на 1000 лв.

Районен съд – Горна Оряховица е признал Дончо П. Д. за невинен за това на 13.08.2019 г. в гр. Горна Оряховица противозаконно и умишлено е повредил чужда движима вещ – слухов апарат, собственост на Г. А. Б., като на основание чл.304 от НПК го е оправдал по повдигнатото частно обвинение за престъпление по чл. 216, ал. 4 от НК.

Съдът е осъдил Дончо П. Д. да заплати на Г. А. Б. 750 лв. представляващи обезщетение за причинените с деянието неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болка и страдание; и 94 лв., представляващи обезщетение за причинените имуществени вреди, изразяващи се в стойността на ремонта на повредения слухов апарат; както и разноските за платено възнаграждение на повереника адвокат.

Съдът е отхвърлил като неоснователен и недоказан предявения от Г. А. Б. граждански иск за обезщетение за неимуществени вреди от деянието в частта за разликата над уважения размер от 750 лв. до пълния предявен размер от 10 000 лв., както и за законната лихва върху отхвърлената част от обезщетението.

Делото е образувано въз основа на въззивни жалби от Дончо П. Д. и Г. А. Б.