Прокуратура

Главният прокурор отличи търновски и свищовски прокурори

За отлично изпълнение на служебните задължения като прокурори и административни ръководители,  с отличие знак „За Заслуга“ и грамота, със заповед на Главния прокурор бяха наградени административните  ръководители на Апелативна прокуратура – Велико Търново Таня Недкова и на  Районна прокуратура – Свищов Блага Георгиева.

От Великотърновски апелативен район наградени са и шефовете на Окръжна прокуратура-Ловеч, Валентин Вълков; на Окръжна прокуратура – Плевен, Ваня Савова; на Окръжна прокуратура – Русе, Георги Георгиев и  на Районна прокуратура – Русе, Яна Илиева.