Прокуратура

Главният прокурор награди с плакет и грамота шефа на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Прокурор Христо Христов – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Велико Търново, бе поощрен от Главния прокурор на Република България Иван Гешев с отличие – плакет „Прокуратура на Република България“ и грамота. То бе връчено от апелативния прокурор Таня Недкова пред целия колектив, при спазване на задължителните противоепидемични мерки.

Отличието е за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения като административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново и функциите по ръководство и надзор като наблюдаващ прокурор по възложените му досъдебни производства.

Прокурор Христов има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт, като е преминал последователно като съдебен кандидат, следовател, прокурор в Районна и Окръжна прокуратури и заместник окръжен прокурор. С решение на Висш съдебен съвет от 13.11.2019 г. е назначен на длъжност административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-В.Търново. Има ранг „прокурор в ВКП и ВАП“. За професионалната си дейност е многократно поощряван.