Образование

Гимназията по туризъм участва в международна инициатива за опазване на околната среда

Националната комисия на ЮНЕСКО в България представи поканата на Касандра Перюс, канадският национален координатор, към всички български училища, асоциирани към ЮНЕСКО. да се включат в инициативата „The Planet Invites Itself at School“ на 22 февруари.

Кандидатите трябваше да подготвят кратко видео, с което да се заснеме практика в училищна среда, която да онагледява как учители и ученици допринасят за подобряването и опазването на околната среда. Крайният срок за изпращане бе 19 февруари.

Канадската инициатива се провежда в рамките на текущ пилотен проект на ЮНЕСКО, посветен на борбата с климатичните промени. Домакин на  „The Planet Invites Itself at School“ бе колежът  Regina Assumpta  /Монреал, Канада/.

Повече от 750 участници от над 125 организации и институции са се включили в инициативата. Четири български училища са участвали в международния форум.

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ участва чрез видеото на Екоклуб „Силивряк“ и учебната компания Boyar dreams. В него, учениците от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време, разказват за инициативите си, посветени на опазването на околната среда. Клипът е заснет от Ивелин Иванов от IXа клас.

Албена Иванова, учител по биология и здравно образование и инж. Славка Проданова – по икономически предмети, са учителите, подготвили учениците.