Образование

Гимназията по туризъм с три първи места от национален конкурс

Гимназията по туризъм спечели три първи места в националния конкурс „Посланици на здравето“. Във възрастовата група VIII-XIIклас  достигнаха 15 проекта.  Сред тях  са и двата проекта на Гимназията по туризъм.

Проектът „Химия в храната“, реализиран от  екоклуб „Силивряк“ с ръководител Албена Иванова, учител по биология и здравно образование,  грабна две първи места за забележително и оригинално изпълнение – на Министерството на здравеопазването и на Офиса на Световната здравна организация (СЗО) за България.

Проектът „Старт-И-рай“, реализиран от учебната компания Boyar dreams с ръководител инж. Славка Проданова, учител по икономически предмети е класиран на първо място от Министерството на културата.

Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация (СЗО) за България