Образование

Гимназията по туризъм с поредна награда от международен конкурс

 

Приключи XIII-ят Международен конкурс за научноизследователски проекти на ученици, организиран от Държавния музей М. А. Шолохов, съвместно с Министерството на природните ресурси и екологията на област Ростов и неправителствения екологичен фонд на името на  Вернадски. През тази година в състезанието са взели участие млади еколози от 28 страни от Европа и Близкия изток.

Гимназията по туризъм „Д-р Васил Берон“ е отново сред наградените. „Природа с бъдеще“ е награденият проект. Тереза Герджикова, Полина Лесичкова и Елисавета Петрова представят изследването си за разпространението и мерките за опазване на защитените  растителни видове в района на Велико Търново. Разработката им е на руски език. Момичетата са от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“.

Ежегодно темата на състезанието е „Запазване на биологичното разнообразие – запазване на природата“. Целта на конкурса е да се акцентира върху проблемите, свързани със съхранението на биологичното разнообразие, включително тези, отразени в литературните творби на местни и чуждестранни писатели.

В своите изследвания децата отразяват проблемите за поддържането на рационалното използване на биологичното разнообразие на растенията и животните, споделят своя опит в полеви изследвания и изтъкват ролята на M.A. Шолохов и други местни и чуждестранни писатели в опазването на биоразнообразието, предлагат свои собствени начини за решаване на екологични проблеми.

Конкурсът се провежда се в три направления в две възрастови групи:

Биологично разнообразие на растения, животни и гъби: проучване,  опазване и рационално използване.

Роля M. A. Шолохов и други местни и чуждестранни писатели в опазване на биоразнообразието на планетата.

Гори, паркове и площади, описани в литературата

Учителите, мотивирали и подготвили учениците, са Албена Иванова – учител по биология и здравно образование и Румяна Ошкина – по руски език.