Образование

Гимназията по туризъм с поредна награда

Ученичката Християна Петрова от X клас, специалност „Кетъринг“ на Професионалната гимназия по туризъм „ Д-р Васил Берон“ се класира на трето място в IV-то издание на Международен културен форум “Велики Преслав – история на цял един народ”. Участници в конкурса и ученици от българските училища от Европа и света.

Основната цел на форума е популяризиране и утвърждаване културно – историческото наследство на България и насърчаването на интерес у младото поколение към българската писменост и култура и чувството за принадлежност към родината. Опазване чистотата на българския език и съхраняване на родовата памет.

Международен културен форум “Велики Преслав – история на цял един народ” се провежда в две направления-  литературно творчество (есе и  стихотворение) и художествени творби включващи  живопис, графика/рисунка, скулптура, приложно-декоративни творби и проекти. Участниците са разпределени в в три възрастови групи: 6 – 10 г. ; 11 – 14г.;- 15 – 19 г.

Християна Петрова представи Гимназията по туризъм с копие на накит от Преславското златно съкровище в раздел приложно-декоративни творби и проекти.Ученичката не за първи път участва в подобни състезания. Нейно хоби е изработването на мартеници, кукли, пана от естествени материали.

Мотивирала Християна Петрова за участие в конкурса е Албена Иванова – преподавател по биология и здравно образование.