Образование

Гимназията по туризъм със сертификат по Еразъм+

    В началото на декември в „Интер Експо и конгресен център“ се състоя Конференцията „20 години Център за развитие на човешките ресурси, „Еразъм+ – Changing lives, Opening minds“.  По време на форума бе направен обзор на проектите и дейностите, осъществени в България с подкрепата на най-голямата програма за образование, обучение, младеж и спорт на ЕК, Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. 

    Участие в Конференцията взеха Еврокомисарят по иновациите и младежта Мария Габриел, вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на младежта и спорта  Красен Кралев и изпълнителният директор на ЦРЧР Петьо Кънев.

    Модератор на дискусионния панел „Програмата след 2020“ бе Моника Панайотова, заместник-министър на Българското председателство на ЕС 2018 г., а участници – Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители;  проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите; Емилияна Димитрова, председател на Национална агенция за професионално образование и обучение“; Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката; Валентина Дейкова, национален EPALE координатор; Николай Павлов, заместник-министър на младежта и спорта и Петьо Кънев, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси.

    Наградени бяха победителите в конкурс за детско есе „Моето приключение в Европа с Европас“. организации, отличени със сертификат за качество по Програма „Еразъм+“ и програма „Европейски корпус за солидарност“.

    Проектът „Професионално развитие на учители и обучители в професионалното образование и обучение с цел повишаване на социалното включване за учене на работното място“  е причината ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ да е сред удостоените с престижния сертификат. 

    През 2002 година е първият проект на Гимназията, свързан с професионалното образование и обучение. С колеги от Австрия, учителите създават учебни планове и програми за специалността „Мениджмънт в туризма“. 

    През тези 17 години, най-важното за екипа на най-голямата професионална гимназия е подобряването на обучението по професионална подготовка. Техният труд се оценява от пазара на труда, от работодателите, които търсят и ценят кадрите, подготвени в училището.  

    Гимназията по туризъм има опит и в провеждането на международни стажове. Чрез тях учениците не само подобряват уменията си – професионалните, комуникационните, за работа в мултикултурна среда, но и оценяват изискванията на европейския пазар на труда. 

    Повод за гордост за учителите на Гимназията е и проектът, в рамките на който с партньори от 5 държави, разработват единна мрежа от компетенции за професиите в туризма и процедури за тяхното валидиране и признаване. В процеса на работа се установява, че компетенциите, които са  значими в България са сходни с тези в Германия, Австрия, Италия и Дания. 

    Работата по наградения проект е поредното предизвикателство пред учителите по професионална подготовка. Със закриването на помощните училища и преобразуването им в Центрове за специална образователна подкрепа,  много деца със СОП са ученици в професионалните гимназии. През тази учебна година в Гимназията се обучават 16 деца в дневна форма на обучение и над 20 в изнесени паралелки. 

    Екипът установява, че е неподготвен. Това ги предизвика да търсят начини и методи за приобщаването на тези деца в училище и към професиите, за да ги подготвят и им помогнат за тяхната професионална  реализация.   

    Това е причината, работата по този проект да не е случайна.  Още повече, че партньор е Специализирано професионално училище от Румъния за ученици с интелектуални затруднения и с увреден слух. Другият партньор по проекта – Общоевропейска асоциация за професионално образование и обучение, обединява усилията, опита и резултатите на всички образователни институции в системата на професионалното образователно обучение в Европа. В продължение на две години, партньорите се учат взаимно, обменят добрите практики и създават интелектуални продукти.