Образование

ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ – ПОСЛАНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПГТ „Д-р Васил Берон” се оказва сред 30-те избрани профилирани гимназии измежду 140 училища, подали кандидатури в Програмата за училища посланици на ЕП. Сред основните цели на инициативата е осведоменост сред учениците относно Европейския съюз, граждански права и парламентарната демокрация. Идеята е младежите да се  включат активно в създаването на европейския дневен ред и да разберат, че могат и трябва да оказват своето влияние върху политическия и демократичен живот в ЕС, информират от гимназията.

Мотивацията на кандидатите, обхватът на дейностите и иновативността на предложените мерки са причина за успеха на гимназията, която се класира на първо място в Регионалното състезание по програма ЕВРОСКОЛА, изпреварвайки 11 училища от 4 области през миналия ноември. След встъпителен семинар за учители, който ще се проведе следващия месец, инж. Славка Проданова и нейните възпитаници ще стартират  изпълнение заложените дейности –  симулации, информационни кампании, честване на европейски празници и много други. Участието на търновската гимназия в проекта ще оцени Информационното бюро на Европейския парламент, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел, съобщават още от учебното заведение.