Образование

Гимназията по туризъм в топ 10 на Националното състезание по природни науки и екология

Национално състезание по природни науки и екология, организирано от Министерство на образованието и науката, се проведе от 22 до 24 ноември в град Търговище.

Състезанието представлява изработване, представяне и защита на проекти от проблематиката на учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Организаторите са определиха две възрастови групи: V–VІІ клас и VІІІ –ХІІ клас.

Надпреварата се проведе в два кръга, в два последователни дни.  В първия кръг участниците представиха разработения от тях цялостен проект на постерна сесия. Във втория кръг бяха представени и защитени публично в рамките на 10 минути.

Единственият проект от Велико Търново във втора възрастова група бе този на екоклуб „Силивряк“ на най-голямата професионална гимназия в областта – ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“.  „Изследване на приабона в района на град Чирпан“ се е състезава с 35 проекта в тази възрастова група.

Тереза Герджикова от Ха клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ и Магдалена Дончева от Хб клас, специалност „Кетъринг“ представиха по атрактивен и професионален начин целите, резултатите и бъдещите дейности, осигуряващи устойчивостта на проекта.

Интересен бе фактът , че проектите в топ 10 са с оценки от 5,75 до 6.00, което е доказателство за задълбочената подготовка на учениците.

Учителят, мотивирал и подготвил учениците, е Албена Иванова – учител по биология и здравно образование.