Образование

Гимназията в Павликени става Център за високи постижения в професионалното образование и обучение

След комплексна оценка на професионалните гимназии в страната Министерство на образованието и науката определи Гимназията по аграрни технологии в Павликени за Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.  Училището е класирано на пето място в страната и на първо в областта по критерии като адаптивност към промени, финансов капацитет, партньорства с бизнеса, възможност да отговори на нуждите на региона от кадри.

Статутът на център за високи постижения в професионалното образование ще осигури на  ПГАТ „Цанко Церковски“ финансиране до 3,4 милиона лева по Националния план за възстановяване и устойчивост. Средствата ще бъдат инвестирани в  земеделска техника и изграждане на учебно-производствени работилници за всички професии, изучавани в училището. Работилниците ще бъдат снабдени с високо-технологично оборудване, което ще  даде възможност учениците да усвоят най-новите технологии и същевременно да реализират собствена продукция.  Успоредно с това оборудването ще се използва за квалификация и преквалификация на възрастни.

Като център за високи постижения професионалната гимназия ще бъде подкрепена и от  Европейския социален фонд по Програма „Образование“ 2021 – 2027, която включва  повишаване квалификацията на учителите.

Училището е едно от първите в областта, което въведе дуална форма на обучение. То поддържа партньорски връзки с  местния бизнес, който осигурява работа в реална среда на учениците, дава предложения и участва в защитата на нови специалности, и осигурява работни места. Илюстрация за това са  специалностите „Полиграфия“ и  „Механизация на селското стопанство“. Местни фирми подкрепиха  усилията на  Гимназията и  в изграждането на най-новата специалност  „Машини и системи с цифрово-програмно управление“.  Три години след откриването ѝ учениците учат и работят с последни модели  компютърно управлявани  фрези и стругове, които им дават възможност още от училищната скамейка да се подготвят за инженерни специалности.