Образование

Гимназията „Ангел Попов“ посрещна гости по програма Еразъм +

ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново беше домакин на първата дейност от  Съвместни краткосрочни курсове за обучение на служители по проект CoConstruct – digital learning meets sustainability по програма Еразъм +. В семинарите и уоркшопите се включиха и участници от Германия, Полша и Румъния като основната цел беше укрепване на уменията на преподавателския състав относно иновациите в преподаването  и по-нататъшното развитие на професионалното обучение в сътрудничество с икономиката. В проекта участват както представители на професионални училища, така и университети и асоциации за обучение в сферата на строителния бизнес.

В рамките на 4 дни бяха представени добри практики за използване и внедряване на СИМ метода в училище и университета, иновации в обучение с новите технологии и използване на най-съвременните инструменти. Друг аспект беше  използването на 3D модели за онагледяване на придобитите компетенции. Не беше подмината и темата за използването на изкуствения интелект за целите на строителството и кооперацията между различните субекти – училище, университет, бизнес.

„Проектите по програма Еразъм + дават възможност за подобряване капацитета на нашата гимназия, прилагане на нови подходи в обучението и използването на специфичен софтуер за нуждите на по-качественото и подготвящо младите хора за пазара на труда образование“, посочват от гимназията.